Modele układów dynamiki

Podstawowe Skrypty: S1) układów DYNAMIKA-podstawy… (wer. robocza, © PWr): spis, cz1 (R1-3) matematyka, Fizyka, Matlab; cz2 (R4-6) statyczny i dynamiczny BPR CZ3 (R7-9) analiza i projektowanie cz4 (R10-11) układy mimo cz5-6 (R12-17) MODELE operatorowe i człony cz7n (R18-22) linearyzacja i inne ZAL. B. rozwiązanie r.r., MODELE układów Dynamiki-BPR ćwiczeń laboratoryjnych: cele , skrypt, [Stary skrypt], (Sprawozdanie): 1) rozwiązanie równania różniczkowego, 2) MODELE obiektów, 2-3) Człon oscylacyjny, 3) Simulink, Przykłady Simulink/Scilab, 4-5) układ równań, transmitancje, 6) MODELE obiektów hydrauliczny i cieplnych,-MODELE układów elektrycznych i Mechanicznych, 7) Podstawowe człony Dynamiki (ch. Czas.), 8) Podstawowe człony Dynamiki (ch. częst.), 9-10) analogie, Simscape 11) metody numeryczne rozwiązywania r.r. 12-14) MODELE nieliniowe-Podsumowanie, [1] Czemplik A., Prezentacje do wykładu i Opisy ćwiczeń na stronie www [2] Czemplik A., MODELE Dynamiki układów fizycznych dla Inżynierów, WNT, Warszawa 2008 (ibuk) [3] „Scilab i MATLAB-Podstawowe zastosowania inżynierskie” (DBC) Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclaw Ławskiej , DBC, Wrocław 2012 [4] „praktyczne Introduction do opisu, analizy i symulacji Dynamiki obiektów” (DBC), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocław ławskiej, DBC, Wrocław 2012 [5] analiza i symulacja układów Dynamiki na przykładzie obiektów cieplnych, hydraulicznych, elektrycznych i Mechanicznych (Rękopis) [6] METODOLOGIA symulacyjnych Badań Dynamiki obiektów z zastosowaniem pakietów MATLAB i Scilab (Rękopis) Literatura uzupełniająca 1) Fermez, Frederick, Newell; Modélisation et analyse de systèmes dynamiques, Jon Wiley & Sons, 2012 2) Campbell, Chancelier, Nikoukhahng; 2) modélisation et simulation dans Scilab/Scicos avec ScicosLab 4,4; Springer 20103) Tutoriels de contrôle (U. Michigan), w tym przykłady modeli: Tempomat, silnik DC, zawieszenie, wahadło, samolot, Kulka na Belce 4) marcinkowski L.; Numeryczne rozwiązywanie równań rózniczkowych, Uniwersytet Warszawski, 2011 Cechy ogólności (kanoniczności) ma sposób wyboru zmiennych jako tzw. współrzle nych fazowych (ang. direct phase variable Form) – w efekcie uzyskuje się modèle, qui zawsze będzie odpowiadał modelowi sterowalnemu. Podobną strukturę ma modèle, w którym Przyjmiemy y = x n, {displaystyle y = x_ {n},} zmienne Stanu ponumerujemy odwrotnie i uzależnimy wszystkie równania Stanu OD x {displaystyle x} (ang. direct Feed-Forward Form) – uzyskuje się wówczas strukturę systematyczną i ogólną, un modèle taki odpowiada zawsze układowi obserwowalnemu.

MODELE sterowalne i obserwowalne są szczególnie pożądane z uwagi na à, że z niesterowalnością je nieobserwowalnością wiąże się pewna „niezręczność” w sposobie wprowadzenia istrukcja lub wyprowadzenia wyjścia układu-w spółdzielniach do układu swobodnego (zobacz też dekompozycja Kalmana). Ze wzglĩów rachunkowych najbardziej pożądany jest sposób, w którym otrzymuje się Macierz a {displaystyle a} układu w postaci diagonalnej, przy Czym na przekątnej tej macierzy acteurs poszczególne wartości własne układu (czyli bieguny transmitancji).

Comments are closed.